Nattvandrare

Köp inte ut eller bjud på alkohol till unga

Holje Marknad är en populär och välbesökt tillställning.
Marknader och festivaler är på det stora hela trevliga och festliga.

Baksidan är att de ofta medför en ökad alkoholkonsumtion och att många unga gör sin
alkoholdebut i dessa sammanhang.


Vi som arbetar med modellen OVE (Olofströms Vuxna Eniga om att inga minderåriga skall
tillåtas dricka alkohol) vill med dessa rader belysa vikten av att inte köpa ut alkohol och inte
bjuda unga på alkohol hemma:

• Att skjuta upp alkoholdebuten
till minst 18 års ålder är det vi
jobbar för!
• Ungdomar som vill dricka alkohol
gör det för att bli berusade.
Punkt slut!
• Det finns inga studier som
visar att den ungdom som blir
bjuden på alkohol hemma och
tillåts dricka alkohol skulle dricka
mindre – utan tvärtom!
• Diskutera alkohol och bjudfrågan
med andra föräldrar/vuxna
i din omgivning. Skapa gemensamma
förhållningssätt och
regelverk. Då blir det tydligare
och enklare både för föräldrar/
vuxna och för våra ungdomar

Alla vuxna behövs Lions, nattvandrare, polis och Olofströms kommun samverkar
kring att skapa en nykter och trevlig Holje Marknad - för alla.

Under helgen finns många vuxna som stöd för våra ungdomar,
både inne på marknadsområdet och runtom i kommunen. Vill du vara med och nattvandra
eller hjälpa till på annat sätt?

Har du information eller frågor?

Kontakta:
Kultur och Fritid
Elvin Jakus, 0454 – 930 10
Lena Nilsson, 0454 – 932 03

Socialtjänsten
Ulf Clang, 076-880 88 02
Izabela Szabo, 070–943 51 56
Andrea Olsson, 070–247 54 99
Melahat Mol, 072-570 40 35